Deze categorie omvat alle tekeningen die door de Nederlandse Ratten Vereniging erkend worden. Een getekende rat heeft een erkende kleur en is op een deel van het lichaam wit getekend.

Berken

De tekening is een symmetrische witte rechthoek op de onderzijde van het lichaam, beginnend tussen de voorpoten en eindigend tussen de achterpoten. De tekening mag niet doorlopen tot op de zijkant van het lichaam en moet scherp belijnd zijn zonder onregelmatigheid of vlekken. Zowel voor- als achterpoten hebben witte “sokken” (voorpoten tot de halve lengte; achterpoten tot de enkel). De buiktekening mag doorlopen aan de binnenzijde tot op de poten mits symmetrisch. Lichaamskleur loopt door op de staart tot minimaal halverwege de staart. Een spot op het hoofd of aanwezigheid van een bles is toelaatbaar, maar hoort symmetrisch te zijn in plaatsing en vorm en niet voorbij de oren te komen. De lichaamskleur moet van een erkende kleur zijn die de tekening goed laat zien. De witte vacht moet puur wit zijn zonder gele tint of vlekken.

Japanner

Een wit getekende rat met kleur over het hele hoofd, nek en schouders en een aalstreep over de rug. Lichtere keel en borst is toelaatbaar bij lichtere kleurvariëteiten. De kopkleur loopt ononderbroken door tot de aalstreep, welke doorloopt tot en met de staartbasis en met zo veel mogelijk van de staart ook gekleurd. De aalstreep is zo’n 1 à 2 cm breed, afhankelijk van het formaat van de rat, en moet zo gelijkmatig mogelijk zijn zonder onderbrekingen. De tekening moet scherp belijnd zijn zonder onregelmatigheid of vlekken. De kop en aalstreep moet van een erkende kleur zijn die de tekening goed laat zien. De witte vacht moet puur wit zijn zonder gele tint of vlekken.

Bont

Een wit getekende rat met kleur over het hele hoofd, nek en schouders en gelijkmatig verdeelde vlekken over de rug. Een spot op het hoofd of een bles is gewenst, deze moet symmetrisch in plaatsing en vorm zijn en mag niet voorbij de oren komen. De witte vacht, inclusief de onderzijde, moet puur wit zijn zonder gele tint of vlekken. De gekleurde delen moet van een erkende kleur zijn die de tekening goed laat zien.

Ier

Een witte gelijkzijdige driehoek op de borst tussen de voorpoten. De tekening moet van goed formaat zijn, scherp belijnd en zonder onregelmatigheid of vlekken. De driehoek mag niet in een streep doorlopen tot op de buik. Zowel voor- als achterpoten hebben witte “sokken” (voorpoten tot de halve lengte; achterpoten tot de enkel). De lichaamskleur moet van een erkende kleur zijn die de tekening goed laat zien. De witte vacht moet puur wit zijn zonder gele tint of vlekken.

Essex

De lichaamskleur moet van een erkende kleur zijn die het effect van deze tekening goed laat zien, in acht nemende dat dit effect de dekkleur verbleekt. De lichaamskleur is het donkerst over de ruggengraat, en verbleekt geleidelijk en gelijkmatig over de zijden van het lichaam. Het verbleken loopt door tot op de buik, welke gebroken wit van kleur is, zonder lichte of donkere vlekken. Vanaf boven gezien moet het geleidelijk verbleken symmetrisch zijn en geen duidelijke afbakening tonen. Het verblekende effect is ook op de poten te zien zodat de voeten gebroken wit van kleur zijn. De staart mag witte vlekken vertonen. Op het hoofd moet een spot of bles aanwezig zijn, deze moet symmetrisch in plaatsing en vorm zijn en niet voorbij de oren komen.

Husky

De lichaamskleur moet van een erkende kleur zijn die het effect van deze tekening goed laat zien, in acht nemende dat er steeds meer witte haren in het gekleurde deel komen met iedere vachtwisseling en de kleur doet verbleken (verschimmelen). De kleur loopt over de rug en langs de zijden, over het hoofd loopt de kleur taps toe richting te ogen waardoor een symmetrische bles tussen de ogen ontstaat. De wangen, keel en onderzijde van het lichaam zijn wit. Witte haren zijn gelijkmatig verspreid door het gekleurde deel, waardoor er een verzilverd effect ontstaat. De kleur moet symmetrisch verdeeld zijn over het lichaam en mag niet zodanig verzilverd zijn dat deze niet meer herkenbaar is.

Downunder

Downunder mag geshowd worden in in combinatie met een erkende tekening waarbij het downunder effect goed zichtbaar is (Japanner, Bont). De tekening aan de bovenzijde hoort volgens standaard te zijn, met gelijkaardige markering op de onderzijde. In het geval van Japanner Downunder hoort de streep gelijkmatig en symmetrisch te zijn op zowel boven als onderzijde. Bij Bont Downunder horen de vlekken gelijkmatig verdeeld te zijn op zowel boven als onderzijde. De lichaamskleur moet van een erkende kleur zijn die de tekening goed laat zien. De witte vacht moet puur wit zijn zonder gele tint of vlekken.