Tamme ratten zijn erg leuke huisdieren door hun intelligentie en mensgerichtheid. Wanneer ze goed gesocialiseerd worden, zullen zij graag om aandacht van hun baasje vragen en nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen.

Waar ratten aanschaffen

Het is niet aan te raden om ratten aan te schaffen bij een dierenwinkel, omdat deze in de meeste gevallen de ratten inkopen bij een grootschalige fokker – een broodfokker. Een broodfokker fokt heel veel dieren in korte tijd en gebruikt hierbij kleine huisvesting en investeert geen tijd in het socialiseren van de jongen. Door het grote aantal dieren is de infectiedruk ook zeer groot en is de kans groter dat je een ziek dier koopt. Helaas worden de jonge mannetjes en vrouwtjes vaak ook niet op tijd van elkaar gescheiden, waardoor vrouwtjes veel te jong een nestje krijgen en soms zelfs zwanger worden verkocht. Het is beter om deze manier van fokken niet te steunen en dus geen dieren aan te schaffen bij een dierenwinkel of bij de broodfokker zelf.

Betere opties zijn goede rattenfokkers (rattery’s) en gespecialiseerde rattenopvangen. Een goede rattery fokt hobbymatig met ratten met als doel gezonde, tamme huisdieren te fokken. Dit is in vergelijking met een broodfokker op kleine schaal, zodat de fokker tijd kan investeren in het in de gaten houden van diens lijnen. Een goede rattery houdt contact met de koper om te weten hoe de ratten zich ontwikkelen en om de nieuwe eigenaar eventueel van advies te voorzien.

Gespecialiseerde rattenopvangen zijn gericht op het opvangen en herplaatsen van ratten die om wat voor reden dan ook niet bij hun baasje kunnen blijven. Rattenopvangen worden vaak op kleine schaal gerund door 1 of enkele personen vanuit huis. Ratten komen binnen via de dierenambulance of van mensen die afstand doen van hun ratten. De opvang evalueert de binnengekomen ratten en voorziet medische zorg en socialisatie indien nodig. Voor ratten die geschikt zijn voor herplaatsing wordt vervolgens een nieuw huisje gezocht. Soms komen er ook zwangere vrouwtjes of nestjes binnen en kun je dus ook rittens (jonge ratjes) adopteren bij de opvang.

Let in alle gevallen goed op of de fokker of opvang de ratten in hun basisbehoeften voorziet en geen zieke dieren verkoopt. Rittens mogen niet te klein zijn bij de verkoop, in de regel wordt een leeftijd van minimaal 6 weken en minimaal 100 gram gehanteerd. Vraag daarom naar de geboortedatum en het gewicht als dit niet vermeld wordt. Vraag voor of bij de aankoop ook om de ouderdieren en andere volwassen ratten en hun huisvesting te zien, deze horen in ruime schone kooien te zitten. De jongen zelf horen er gezond uit te zien, met een glanzende vacht, schone ogen en geen geluiden bij de ademhaling. Controleer ook op parasieten of wondjes. Een goede fokker of opvang zal ook aan jou vragen stellen over de huisvesting en verzorging om te weten of de ratten goed terechtkomen.

Blijkt de fokker of opvang waar je ratten komt halen niet goed voor de dieren te zorgen? Annuleer dan de koop en maak eventueel melding bij de Dierenbescherming. Alle dieren hebben recht op goede huisvesting, goede voeding en schoon drinkwater. Vraag eventueel ook naar het bewijs van vakbekwaamheid van de fokker of opvang. Sinds 2020 moet iedereen die dieren verkoopt buiten eigen familie- en vriendenkring het certificaat ‘Besluit houders van dieren’ voor de relevante diersoort in bezit hebben.

Hoeveel en welk geslacht?

Tamme ratten zijn van nature groepsdieren bij uitstek en dienen dan ook altijd minimaal per 2 gehouden te worden, maar het beste is om ze in een groep van 3 of meer te houden. Een rat solitair houden is absoluut af te raden en schadelijk voor het welzijn van de rat, zelfs wanneer je deze dagelijks veel aandacht geeft. Voor rittens is het daarbij ook beter om ze samen met minimaal één leeftijdsgenootje te houden, zodat zij samen kunnen spelen.

Je kunt een bestaande groep ratten prima uitbreiden met jonge rittens of met 1 of meerdere volwassen ratten. Zorg wel dat je de introductie voorzichtig aanpakt, een goede rattery of opvang kan je hierin adviseren.

Als je over een langere periode ratten als huisdier wilt houden is het handig om een groep van minimaal 3 ratten aan te houden en eventueel de leeftijden te spreiden. Zo voorkom je dat je opeens met een rat alleen zit wanneer een rat komt te overlijden door ziekte of ouderdom, en met gespreide leeftijden is de kans kleiner dat je opeens met meerdere oude zieke ratten te maken hebt.

vrouw vs man

Hou altijd enkel ratten van hetzelfde geslacht samen, het samen huisvesten van een mannetje en een vrouwtje zal al snel leiden tot meerdere nestjes. Wel is het mogelijk om een gecastreerde man aan een groep vrouwen toe te voegen, al wordt het afgeraden om enkel hiervoor een man te laten opereren.

In de regel zijn mannen wat rustiger en groter dan vrouwtjes, de kans dat ze bijvoorbeeld op je schoot blijven zitten is wat groter. Vrouwtjes zijn vaak wat ondernemender en drukker, wat erg leuk is om naar te kijken. Er zijn echter ook mannetjes die heel druk en ondernemend zijn en luie knuffelige vrouwtjes, en vrijwel alle rittens zijn drukker dan volwassen ratten. Qua geur en druppelen is het verschil minimaal, mannetjesratten hebben een wat typische geur maar dit is niet vergelijkbaar met het verschil tussen de geslachten bij muizen.